Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Os, capital del municipi, es troba a dos quilòmetres de la cruïlla existent al Km. 179,4 de la carretera C-12 (tram de Balaguer-Àger). És una vila coronada per un castell, amb recinte murallat, elevat sobre un turó que domina un petit congost del marge esquerre del riu Farfanya.

El terme actual, amb una superfície total de 135,20 km2, agrupa el territori de Gerb i la major part de l'antic municipi de Tragó de Noguera, ocupant part dels Aspres del Montsec, a la vall alta del riu Farfanya.

Terra de secà, amb alguns regs eventuals vora el Farfanya i deus naturals, on predomina el cultiu de cereal, ametllers i oliveres. Amb una estructura econòmica eminentment agrícola i ramadera, compta també amb una petita indústria de torrons i envasament de mel.

 

De l'antic municipi de Tragó de Noguera, amb els pobles de Blancafort, Canelles, Tragó, Alberola, i Boix, solament queda viu el poble d'Alberola. La resta de nuclis foren abandonats amb la construcció dels pantans de Canelles i Santa Anna.

L'any 1964 es dissolgué oficialment el municipi, i el habitants d'Alberola decidiren ajuntar-se amb el d'Os de Balaguer, al qual s'hi agrupà tot l'antic terme excepte les terres al sud del Barranc del Molí de Boix o Matamala i Sant Salvador, on s'hi troba l'antic poble de Boix, agrupat al municipi d'Ivars de Noguera.

L'estructura econòmica és totalment agrícola i ramadera. En el seu territori s'hi troben la presa i la central hidroelèctrica de Canelles, així com gran part dels embassaments de Canelles i Santa Anna.

El territori de Gerb, amb 18,14 km2, confronta amb la resta del municipi d'Os per un únic punt dit la "Torreta dels Quatre Batlles". També s'organitza com una mena de comunitat autònoma anomenada Entitat Municipal Descentralitzada, ens local depenent de l'ajuntament del municipi.

La seva estructura econòmica és imminentment agrícola i ramadera. Al secà s'hi cultiva cereal, ametllers, i oliveres; però l'agricultura predominant es de regadiu, amb cultius de fruiters (pomes i préssecs), farratges, panís, blat, i algunes hortalisses. Donada la seva proximitat amb Balaguer, darrerament, el poble ha experimentat una important transformació i creixement urbanístic. Al seu entorn també existeixen nuclis dispersos coneguts com les urbanitzacions Club Segre, Cantaperdius, i Torre Serra o Torre Blanca del Carlà.

Os de Balaguer

Codi
251569
Comarca
Noguera
Població
1.046
Superfície
135,96
Densitat
7,7
Altitud
463

Superfície (km²)

Municipi
135,96
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
7,7
Comarca
22
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
531
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
515
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
1.046
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
152
Comarca
5.586
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
694
Comarca
25.173
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
156
Comarca
6.711
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
44
Comarca
1.827
Catalunya
256.427

Població

Municipi
1.046
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
74
Comarca
2.906
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
352
Comarca
13.618
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
91
Comarca
3.216
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
14
Comarca
664
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
531
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
78
Comarca
2.680
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
342
Comarca
11.555
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
65
Comarca
3.495
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
30
Comarca
1.163
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
515
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
899
Comarca
28.472
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
80
Comarca
3.025
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
67
Comarca
7.800
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
1.046
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
990
Comarca
32.066
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
56
Comarca
7.231
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
1.046
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
497
Comarca
16.185
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
34
Comarca
4.219
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
531
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
493
Comarca
15.881
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
22
Comarca
3.012
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
515
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
52
Comarca
1.243
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
43
Comarca
1.284
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
95
Comarca
2.527
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
170
Comarca
6.060
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
41,2
Comarca
75
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
145
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
6
Comarca
121
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
8
Comarca
266
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
7
Comarca
226
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
8
Comarca
221
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
15
Comarca
447
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
4
Comarca
105
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
43
Comarca
175
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-3
Comarca
75
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
40
Comarca
250
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
9
Comarca
664
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
512
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
4
Comarca
150
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
5
Comarca
514
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
9
Comarca
664
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
3
Comarca
-814
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
0,33
Comarca
-2,25
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-7,66
Comarca
-3,53
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
7,99
Comarca
1,29
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
929
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
770
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
775
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
601
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.208
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
948
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
1
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
16
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
81
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
5
Comarca
38
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
68
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
20
Comarca
328
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
31
Comarca
536
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
14
Comarca
18,1
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
31,2
Comarca
36,9
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,5
Comarca
20,3
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
32,3
Comarca
24,7
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
789
Comarca
27.376
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
68,1
Comarca
73,8
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
783
Comarca
26.783
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
63
Comarca
57,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
765
Comarca
26.799
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
74,6
Comarca
71
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
68,7
Comarca
72,1
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
788
Comarca
27.255
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
489
Comarca
16.470
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
48
Comarca
2.334
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
537
Comarca
18.804
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
312
Comarca
14.304
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
852
Comarca
33.108
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
290
Comarca
9.690
Catalunya
1.869.070

Dones

Municipi
235
Comarca
6.955
Catalunya
1.623.205

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
525
Comarca
16.640
Catalunya
3.492.275

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
545
Comarca
17.505
Catalunya
3.644.295

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
620
Catalunya
10.520

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
1.805
Catalunya
462.295

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
830
Catalunya
157.050

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
5.555
Catalunya
2.409.325

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
145
Comarca
8.810
Catalunya
3.039.190

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
1.310
Catalunya
21.285

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
240
Catalunya
36.910

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
495
Catalunya
69.965

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
1.805
Catalunya
431.130

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
110
Comarca
3.850
Catalunya
559.295

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
3.075
Catalunya
558.015

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
3.435
Catalunya
739.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.910
Catalunya
738.995

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
390
Catalunya
1.002.775

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
145
Comarca
8.810
Catalunya
3.039.190

Comptes de cotització

Municipi
36
Comarca
1.347
Catalunya
247.855

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
204
Comarca
9.422
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
805,73
Comarca
855,69
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
95
Comarca
4.286
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
86
Comarca
4.057
Catalunya
783.019

Total

Municipi
181
Comarca
8.343
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
2,5
Comarca
234,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
5,3
Comarca
222,8
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
2,2
Comarca
146,7
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
19,1
Comarca
1.092,7
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,3
Comarca
156,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
30,5
Comarca
1.853,3
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
12,7
Comarca
843,8
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
17,8
Comarca
1.009,6
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
30,5
Comarca
1.853,3
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
353
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
206
Comarca
3.638
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
116
Comarca
4.391
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
675
Comarca
23.317
Catalunya
3.863.381

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
109,7
Comarca
87,2
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.073
Comarca
33.333
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
42.559
Comarca
40.500
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
216
Comarca
320
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.479
Comarca
18.829
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.321
Comarca
4.960
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.382
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
390
Comarca
4.179
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.772
Comarca
73.595
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.291
Comarca
49.567
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
75
Comarca
5.143
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
114
Comarca
3.050
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
143
Comarca
3.930
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
598
Comarca
5.384
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
140
Comarca
1.658
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
4
Comarca
405
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
8
Comarca
252
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
6
Comarca
14
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
2.382
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
95
Comarca
3.083
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
23
Comarca
833
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
797
Comarca
47.814
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
1.597
Comarca
27.137
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
61
Comarca
3.327
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
31.590
Comarca
1.135.009
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
108
Comarca
4.837.268
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
11.922
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
18
Comarca
87
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
1
Comarca
25
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
72
Comarca
682
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
61
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
12
Comarca
527
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
622
Comarca
22.351
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
114
Comarca
3.129
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
222
Comarca
7.280
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
69
Comarca
2.297
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
1.027
Comarca
35.057
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,15
Comarca
1,24
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
47,6
Comarca
42
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
5
Comarca
112
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
226,5
Comarca
7.542,27
Catalunya
3.823.878,74