Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Os, capital del municipi, es troba a dos quilòmetres de la cruïlla existent al Km. 179,4 de la carretera C-12 (tram de Balaguer-Àger). És una vila coronada per un castell, amb recinte murallat, elevat sobre un turó que domina un petit congost del marge esquerre del riu Farfanya.

El terme actual, amb una superfície total de 135,20 km2, agrupa el territori de Gerb i la major part de l'antic municipi de Tragó de Noguera, ocupant part dels Aspres del Montsec, a la vall alta del riu Farfanya.

Terra de secà, amb alguns regs eventuals vora el Farfanya i deus naturals, on predomina el cultiu de cereal, ametllers i oliveres. Amb una estructura econòmica eminentment agrícola i ramadera, compta també amb una petita indústria de torrons i envasament de mel.

DE-MU-OS.JPG

 

De l'antic municipi de Tragó de Noguera, amb els pobles de Blancafort, Canelles, Tragó, Alberola, i Boix, solament queda viu el poble d'Alberola. La resta de nuclis foren abandonats amb la construcció dels pantans de Canelles i Santa Anna.

L'any 1964 es dissolgué oficialment el municipi, i el habitants d'Alberola decidiren ajuntar-se amb el d'Os de Balaguer, al qual s'hi agrupà tot l'antic terme excepte les terres al sud del Barranc del Molí de Boix o Matamala i Sant Salvador, on s'hi troba l'antic poble de Boix, agrupat al municipi d'Ivars de Noguera.

L'estructura econòmica és totalment agrícola i ramadera. En el seu territori s'hi troben la presa i la central hidroelèctrica de Canelles, així com gran part dels embassaments de Canelles i Santa Anna.

El territori de Gerb, amb 18,14 km2, confronta amb la resta del municipi d'Os per un únic punt dit la "Torreta dels Quatre Batlles". També s'organitza com una mena de comunitat autònoma anomenada Entitat Municipal Descentralitzada, ens local depenent de l'ajuntament del municipi.

La seva estructura econòmica és imminentment agrícola i ramadera. Al secà s'hi cultiva cereal, ametllers, i oliveres; però l'agricultura predominant es de regadiu, amb cultius de fruiters (pomes i préssecs), farratges, panís, blat, i algunes hortalisses. Donada la seva proximitat amb Balaguer, darrerament, el poble ha experimentat una important transformació i creixement urbanístic. Al seu entorn també existeixen nuclis dispersos coneguts com les urbanitzacions Club Segre, Cantaperdius, i Torre Serra o Torre Blanca del Carlà.

Document Actions