Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació al contribuent

Ajuntament d'Os de Balaguer (gestió i recaptació cedida)

 • Impost sobre Bens Immobles (URBANA - RÚSTICA – BICES)
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IMVTM)
 • Impost sobres Activitats Econòmiques (IAE)
 • Taxa del servei de Clavegueram Os i Alberola (any 2009 i endavant)

 

Lloc de pagament

OAGRTL - Diputació de Lleida

 

Ajuntament d'Os de Balaguer (gestió i recaptació directa)

 • Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (tot el municipi)
 • Taxa per llicències de primera ocupació (tot el municipi)
 • Taxa de llicències d’activitat i obertura d’establiments (tot el municipi)
 • Taxa per l’expedició de documents ajuntament (tot el municipi)
 • Taxa d’autotaxis i altres vehicles de lloguer (tot el municipi)
 • Taxa d’aprofitament especial del domini públic (tot el municipi)
 • Taxa del servei d’escombraries (Os, Alberola i Monestir de les Avellanes)
 • Taxa del servei d’abastament d’aigua (Os i Alberola)
 • Taxa del servei de bàscula municipal (Os i Alberola)
 • Taxa del servei de cementiri i activitats funeràries (Os i Alberola)
 • Taxa pel servei de visites a monuments, museus i anàlegs (Os i Alberola)
 • Taxa del servei de veu pública (Os)
 • Taxa del servei de piscines i instal·lacions esportives (Os)
 • Taxa del servei de Residència d’Avis Municipal (Os)
 • Taxa del servei de Llar d’Infants i Menjador Escolar (Os)

 

Lloc de pagament

Ajuntament d'Os de Balaguer

 

Horari de pagament

 • De dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h

 

EMD de Gerb (gestió i recaptació pròpia)

 • Taxa del servei d’abastament d’aigua (Gerb-Cantaperdius-Club Segre-Torre Serra)
 • Taxa del servei d’escombraries (Gerb-Cantaperdius-Club Segre-Torre Serra)
 • Taxa del servei de clavegueram (Gerb-Cantaperdius-Club Segre-Torre Serra)
 • Taxa del servei de cementiris (Gerb-Cantaperdius-Club Segre-Torre Serra)
 • Taxa per l’expedició de documents de l’EMD (Gerb-Cantaperdius-Club Segre-Torre Serra)
 • Taxa del servei de veu pública (Gerb)
 • Taxa del servei de piscines i instal·lacions esportives (Gerb).

 

Lloc de pagament

EMD de Gerb

 

Horari de pagament

 • Dilluns, dimecres i divendres, de 16:30h a 20:00h
 • Dimarts i dijous, de 10:00h a 14:00h