Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Nadal, guarneix el teu portal!

Concurs de guarniment de balcons. Els balcons hauran d'estar guarnits des del 15 de desembre de 2019 al 8 de gener de 2020.

DIVENDRES 15 NOVEMBRE 2019

Descarrega aquí el cartell

 

Per Nadal, guarneix el teu portal!

- Bases del Concurs de guarniment de balcons Os de Balaguer:

OBJECTE

L’objecte d’aquestes bases específiques és regular el procediment de celebració d’un concurs de guarniment de balcons i façanes i la concessió d’uns premis que serviran per promoure la participació ciutadana mitjançant l’embelliment del poble durant la celebració de la festa de Nadal 2019.

L’objectiu final és que aquests guarniments es puguin mantenir el màxim de temps possible i així embellir les façanes i balcons davant dels veïns i dels visitants.

 

REQUISITS

El guarniment dels balcons ha de ser creatiu, relacionat amb l’esperit nadalenc.

El guarnit no pot fer menció de noms de marques ni empreses comercials.

 

INSCRIPCIONS

Per formalitzar-les, caldrà comunicar-ho a l’ajuntament via telefònica, correu electrònic o presencialment. A cada participant se li assignarà un número de participació. Aquest número haurà de ser visible des del carrer.

 

PARTICIPANTS

El concurs està obert a tothom que disposi d’un habitatge a títol de propietari o d’arrendatari, amb balcó, finestra i/o terrassa exterior al seu habitatge i façana que reuneixin les condicions necessàries per a ser decorats, sense que això suposi un perill per a la integritat del propietari o arrendatari de l’habitatge o la dels vianants, i es trobi dins el nucli d’Os de Balaguer.

 

PROCEDIMENT I PUBLICITAT

Els balcons hauran d’estar guarnits des del 15 de desembre de 2019 fins el dia 8 de gener de 2020. Es faran fotografies de tots els balcons participants, i aquestes imatges podran ser utilitzades per part de l’Ajuntament com a element de promoció de la festa i poder realitzar el sorteig posteriorment.

 

JURAT

El jurat estarà format per 2 membres de l’ajuntament, la secretària municipal i la jutgessa de pau.

 

VEREDICTE I PREMI 

El veredicte es farà públic a través de l’aplicació eBando i via telefònica. S’atorgaran tres premis que estaran formats per diferents productes de proximitat.  

 

Els premis podran quedar deserts si així ho estima el jurat. El veredicte i lliurament del premi es realitzaran durant les festes de Nadal.

 

PROTECCIÓ DE DADES

L’Ajuntament d’Os de Balaguer garanteix el compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i s’informa a la persona inscrita que el tractament de les seves dades només serà per a la finalitat de facilitar la seva participació al Concurs de guarniment de balcons 2019, segons el que preveuen les bases.

 

ACCEPTACIÓ

La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la resolució del jurat respecte als premis, la qual és inapel·lable. L’Ajuntament es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.