Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Altres publicacions

Anunci consulta Reglament d'Aigua i Clavegueram

ANUNCI AL PORTAL WEB DE L'AJUNTAMENT DE LA CONSULTA PÚBLICA De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de l'Ordenança Municipal sobre REGLAMENT DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I CLAVEGUERAM, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació. c) Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Anunci consulta Ordenança Municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera

ANUNCI AL PORTAL WEB DE L'AJUNTAMENT DE LA CONSULTA PÚBLICA De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de l'Ordenança Municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació. c) Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Arranjament del Camí de Castelló

L´Ajuntament d´Os de Balaguer, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Secretaria d’Agenda Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha dut a terme les actuacions d’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE CASTELLÓ, amb un cost total de 48.138,35 € i finançades per un import de 38.510,00€ en relació a l’ordre ACC/123/2022, de 25 de maig, d’Obres de millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya.

Programa d'ajuts del FEADER

L´Ajuntament d´Os de Balaguer ha dut a terme la construcció de 360 M2 de paviment a pista i la construcció de trencaaigües de formigó amb fibra, al camí de Cérvoles. L´actuació, amb un cost total de 13.133,34 €, ha estat finançada pel Departament d´Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural mitjançant l´ajut per a la Gestió Forestal Sostenible 2022 dins el programa d´ajuts del FEADER, per un import de 13.133,34 €